Cuepacs seru mogok Hartal Doktor Kontrak tidak diadakan