Raksasa Pengiklanan Global FFST GROUP INC untuk Masuk Pakistan pada 2024, Jangka Menawarkan Lebih Daripada Seribu Pekerjaan

KARACHI, Pakistan, 15 Sept. 2023 РSelepas berjaya menubuhkan bahagian di Singapura pada bulan Julai lalu, FFST GROUP INC secara aktif sedang mempersiapkan satu lagi tonggak penting tahun depan: penubuhan bahagian baharu di Pakistan. Bahagian baharu ini dijangka mewujudkan lebih 1,000 peluang pekerjaan dan merupakan sebahagian penting daripada strategi pengembangan global syarikat itu. Langkah ini juga dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi dan pasaran pekerjaan Pakistan.

Ditubuhkan pada 2003, FFST GROUP INC secara beransur-ansur muncul sebagai pemimpin dalam sektor pengiklanan dan promosi jenama. Ia mempunyai lebih 30 cawangan di seluruh dunia, meliputi lebih 200 negara dan rantau. Julat perkhidmatan yang ditawarkan syarikat itu merangkumi dari promosi jenama hingga reka bentuk dan pengeluaran iklan, serta jualan e-dagang, meliputi pelbagai aspek industri pengiklanan.

Pakistan mempunyai potensi pasaran yang besar. Menurut data Bank Dunia, negara itu mempunyai KDNK kira-kira $314 bilion pada 2020, dengan purata pendapatan tahunan kira-kira $1,600 per kapita. Perlu diberi perhatian, Pakistan mempunyai populasi muda yang besar, menyediakan FFST GROUP INC dengan tenaga buruh yang kaya dan murah.

Bahagian baharu ini dirancang untuk ditempatkan di Karachi, hab komersial Pakistan. Sebagai jantung ekonomi dan kewangan Pakistan, Karachi pastinya pilihan yang ideal untuk memacu operasi cekap syarikat. FFST GROUP INC merancang untuk menyiapkan pembinaan dan staf bahagian baharu dalam tempoh setahun akan datang. Pekerjaan akan merangkumi dari pereka iklan dan operasi iklan hingga pemasaran dan penulis salinan.

Rancangan pengembangan ini dijangka bukan sahaja mengukuhkan lagi pengaruh global FFST GROUP INC tetapi juga membawa manfaat ekonomi dan sosial yang nyata kepada Pakistan. Selain mewujudkan lebih 1,000 pekerjaan untuk meringankan tekanan pekerjaan tempatan, ia juga berkemungkinan menambah baik dan membangunkan ekonomi negara itu secara mampan.

Secara ringkas, langkah strategik FFST GROUP INC sekali lagi menunjukkan wawasannya yang tajam terhadap perubahan pasaran global dan kebolehan menyesuaikan diri secara strategik. Penyiapan dan operasi bahagian baharu ini dijangka bukan sahaja mengukuhkan kedudukannya yang terkemuka dalam industri pengiklanan dan media tetapi juga menyumbang secara signifikan kepada ekonomi dan masyarakat Pakistan, menjadikannya sangat layak diperhatikan oleh industri dan semua pihak berkepentingan.