Noah Holdings Limited akan Menganjurkan Mesyuarat Agung Luar Biasa pada 26 Oktober 2023

SHANGHAI, 18 September 2023 — Noah Holdings Limited (the “Company” or “Noah“) (NYSE: NOAH dan HKEX: 6686), pembekal perkhidmatan pengurusan kekayaan terkemuka dan perintis di China yang menawarkan perkhidmatan penasihat sehenti yang komprehensif tentang pelaburan global dan peruntukan aset terutamanya untuk pelabur bernilai tinggi, hari ini menerbitkan pekeliling (the “EGM Circular“) untuk memberi pemegang saham maklumat tentang cadangan yang akan dikemukakan di mesyuarat agung luar biasa pemegang saham Syarikat (the “EGM“) untuk kelulusan pemegang saham dan notis EGM (the “EGM Notice“). EGM akan diadakan di 34/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong, pada Khamis, 26 Oktober 2023 pada pukul 9:00 pagi, waktu Hong Kong, untuk tujuan mempertimbangkan dan mengundi resolusi yang dinyatakan dalam EGM Notice. Pekeliling EGM, Notis EGM dan borang proksi untuk EGM boleh didapati di laman web hubungan pelabur Syarikat di ir.noahgroup.com. Lembaga pengarah Syarikat sepenuhnya menyokong resolusi yang dicadangkan dan mengesyorkan agar pemegang saham dan pemegang ADS mengundi menyokong resolusi yang dinyatakan dalam Notis EGM.

Pemegang rekod saham biasa Syarikat setakat penutupan perniagaan pada Selasa, 12 September 2023, waktu Hong Kong, berhak menghadiri dan mengundi di EGM dan sebarang mesyuarat yang ditangguhkan dan ditangguhkan. Pemegang American depositary share (“ADS“) Syarikat setakat penutupan perniagaan pada Selasa, 12 September 2023, waktu New York (“ADS Record Date“) yang ingin melaksanakan hak mengundi mereka untuk saham biasa yang mendasari mesti memberi arahan mengundi kepada Citibank, N.A., pemegang amanah ADS.

Noah telah mengemukakan laporan tahunannya dalam Borang 20-F, termasuk penyata kewangan diauditnya, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022, dengan U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC“). Laporan tahunan Noah dalam Borang 20-F boleh diakses di laman web SEC di http://www.sec.gov. Syarikat juga telah menerbitkan laporan tahunannya (the “2022 Annual Report”) untuk tujuan Hong Kong menurut Peraturan yang Mentadbir Penyenaraian Sekuriti di The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“Hong Kong Stock Exchange“), yang boleh diakses di laman web Hong Kong Stock Exchange di http://www.hkexnews.hk. Kedua-dua Borang 20-F Noah dan Laporan Tahunan 2022 boleh diakses di laman web hubungan pelabur Syarikat di ir.noahgroup.com juga.

MENGENAI NOAH HOLDINGS LIMITED

Noah Holdings Limited (NYSE: NOAH dan HKEX:6686) adalah pembekal perkhidmatan pengurusan kekayaan terkemuka dan perintis di China yang menawarkan perkhidmatan penasihat sehenti yang komprehensif tentang pelaburan global dan peruntukan aset terutamanya untuk pelabur bernilai tinggi. Noah adalah syarikat pegangan Cayman Islands dan menjalankan perniagaan di Hong Kong sebagai Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited. Pada separuh pertama tahun 2023, Noah mengedarkan RMB35.2 bilion (AS$4.9 bilion) produk pelaburan. Melalui Gopher Asset Management, Noah mempunyai aset di bawah pengurusan RMB156.9 bilion (AS$21.6 bilion) setakat 30 Jun 2023.

Perniagaan pengurusan kekayaan Noah terutamanya mengedarkan ekuiti swasta, sekunder swasta, dana bersama dan produk lain yang didenominasikan dalam RMB dan mata wang lain. Noah memberikan penyelesaian kewangan yang disesuaikan kepada klien melalui rangkaian 1,375 pengurus perhubungan di 63 bandar di tanah besar China, dan melayani keperluan pelaburan antarabangsa kliennya melalui pejabat di Hong Kong (China), Taiwan (China), New York, Silicon Valley dan Singapura. Perniagaan pengurusan kekayaan Syarikat mempunyai 446,557 klien berdaftar setakat 30 Jun 2023. Melalui Gopher Asset Management, Noah menguruskan ekuiti swasta, sekuriti awam, hartanah, pelbagai strategi dan pelaburan lain yang didenominasikan dalam RMB dan mata wang lain. Noah juga menyediakan perniagaan lain.

Untuk maklumat lanjut, sila layari Noah di ir.noahgroup.com.