Moody’s mengesahkan penarafan Ba3 dan prospek stabil untuk SeABank

HANOI, Vietnam, 15 September 2023Pada 13 September 2023, agensi penarafan kredit antarabangsa Moody’s Investors Service (Moody’s) mengumumkan keputusan penilaian penarafan kredit untuk Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank, kod saham SSB). Moody’s telah mengesahkan penarafan SeABank pada Ba3 dan prospek yang stabil. Pengesahan penarafan SeABank dengan prospek yang stabil mencerminkan jangkaan Moody’s bahawa modal bank yang kukuh dan semakin meningkat.

Moody's mengesahkan penarafan Ba3 dan prospek yang stabil untuk SeABank
Moody’s mengesahkan penarafan Ba3 dan prospek yang stabil untuk SeABank

Menurut Moody’s, SeABank terus menerima penarafan kredit Ba3 untuk kedua-dua penarafan Penerbit dan Deposit Mata Wang Asing. Di samping itu, Moody’s mengesahkan penilaian kredit asas (BCA) SeABank pada B1. Moody’s juga mengesahkan nisbah TCE (Tangible Common Equity) SeABank pada 12.9% setakat Jun 2023, yang merupakan antara yang tertinggi bagi bank yang dinilai oleh Moody’s di Vietnam.

Dalam konteks turun naik pasaran domestik dan antarabangsa, sektor kewangan dan perbankan di Vietnam menghadapi banyak cabaran. Pengesahan penarafan SeABank oleh Moody’s dengan prospek yang stabil mencerminkan jangkaan organisasi terhadap modal bank yang kukuh dan semakin meningkat.

Selain itu, keputusan Moody’s untuk mengekalkan penarafan kredit SeABank pada Ba3 dan B1 mencerminkan penilaian positif mereka terhadap pengurusan kualiti aset yang lebih baik, nisbah kecukupan modal yang tinggi dan kecairan yang stabil oleh bank tersebut. Ini juga menandakan jangkaan Moody’s bahawa kedudukan kredit SeABank akan kekal stabil dalam tempoh 12-18 bulan akan datang.

Sebelum ini, SeABank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Strategik dengan IFC untuk melaksanakan penyelesaian pembiayaan rantaian bekalan, dengan matlamat untuk menyediakan pelanggan korporat dengan penyelesaian kewangan yang paling optimum dan moden selaras dengan tren global. Di bawah perjanjian ini, IFC akan memberi nasihat, membangunkan strategi, dan bekerjasama dengan SeABank untuk menyediakan penyelesaian Pembiayaan Rantaian Bekalan (SCF) yang profesional dan selari, meningkatkan keupayaan pengurusan rantaian bekalan, dan memaksimumkan kecekapan perniagaan. Portfolio semasa SeABank terutamanya memberi tumpuan kepada sektor seperti automotif (produk Pembiayaan Pengedar), FMCG (produk Pembiayaan Pelanggan untuk barangan pengguna cepat laris), pembinaan dan pemasangan (produk Jaminan Pembayaran untuk kontraktor dan pembekal syarikat besar), dan tenaga cekap. Dengan kerjasama IFC, SeABank berhasrat untuk menjadi salah satu bank pertama dan terkemuka dalam perkhidmatan pembiayaan rantaian bekalan.