GCP terbitkan laporan kelestarian tahunan

SINGAPURA, 14 Sept. 2023 — GLP Capital Partners (“GCP”), pengurus aset alternatif global terkemuka yang memberi tumpuan kepada pelaburan tematik merentas aset nyata dan ekuiti persendirian, telah mengeluarkan laporan kemampanan tahunannya yang sulung, disediakan merujuk kepada Piawaian Sejagat GRI 2021.

“Walaupun ini adalah laporan kemampanan sulung GCP, dalam banyak cara, ia adalah kelanjutan laporan kemampanan sebelumnya daripada GLP dan mencerminkan komitmen berterusan organisasi kami terhadap integrasi kemampanan ke dalam perniagaan dan amalan pelaburan kami,” kata Alan Yang, Ketua Pegawai Eksekutif GCP. “Kami berbangga dapat berkongsi kemajuan yang dicapai pada tahun 2022 termasuk meningkatkan dasar pelaburan bertanggungjawab kami dan memperluaskannya untuk merangkumi platform ekuiti persendirian kami serta pelaburan penting kami dalam pengumpulan data dan pelaporan untuk mengukur impak dan kemajuan kami. Kami menantikan untuk terus berkongsi perkembangan program ESG kami setiap tahun.”

“Tahun lalu kami menyegarkan penilaian kepentingan bahan kami untuk mempertimbangkan evolusi perniagaan kami akibat penyusunan semula kami,” kata Meredith Balenske, Ketua Kelestarian dan ESG Global GCP. “Tinjauan kepentingan bahan ini mengukuhkan beberapa topik paling kritikal yang memberi kesan kepada perniagaan kami secara global termasuk pelepasan gas rumah hijau, tenaga bersih, penglibatan komuniti, kepelbagaian biologi dan keselamatan dan kesihatan dan kami menambah topik baru yang diliputi dalam laporan ini.”

Sorotan daripada laporan 2022 termasuk:

  • 700 MW kapasiti tenaga boleh diperbaharui dalam portfolio kami[1]
  • 463 pensijilan bangunan hijau dan tenaga dicapai
  • 18 dana mengambil bahagian dalam GRESB
  • Menyertai UN Global Compact
  • Menyelesaikan penilaian risiko iklim dan latihan analisis senario pertama
  • Dasar anti-rasuah dikomunikasikan kepada 100% pekerja
  • $1.6 juta didermakan kepada organisasi amal atau melalui yayasan kami
  • 5,512 sesi latihan pembelajaran dan pembangunan dijalankan merangkumi kepelbagaian dan penyertaan, etika, kesihatan dan keselamatan serta keselamatan siber

Pada tahun 2022, GCP memulakan latihan untuk mengenal pasti potensi risiko iklim, peluang dan kesan senario Bersih Sifar NGFS[2] 2050 dan Dasar Semasa NGFS pada perniagaannya, memberikan garis dasar untuk analisis dan pendedahan selanjutnya. Ia juga melancarkan OneESG, sistem pengurusan datanya untuk mengumpul data dan menjejaki prestasi ESG merentasi aset hartanahnya dan menambah alat saringan sektor khusus untuk pelaburan ekuiti persendiriannya untuk meningkatkan usaha wajar ESG.

Laporan lengkap boleh didapati dalam talian di sini. Untuk maklumat lanjut mengenai usaha ESG dan kemampanan GCP, layari: https://gcp.com/responsible-investing/

Mengenai GLP Capital Partners

GLP Capital Partners (“GCP”) adalah pengurus aset alternatif global terkemuka yang memberi tumpuan kepada pelaburan tematik merentas aset nyata dan ekuiti persendirian. Dengan jumlah aset di bawah pengurusan $124 bilion merentasi 55 dana setakat 30 Jun 2023, GCP mempunyai sejarah kepimpinan yang kukuh dalam pasaran pertumbuhan tinggi Asia dan rekod kejayaan dalam skala besar di AS, Eropah dan Brazil. GCP adalah pengurus pelaburan dan aset eksklusif GLP Pte Ltd. Untuk ketahui lebih lanjut mengenai GCP, layari www.gcp.com.

Siaran akhbar ini bukan tawaran sekuriti untuk dijual atau ajakan untuk membeli sekuriti di Amerika Syarikat atau di tempat lain. Sekuriti yang dirujuk di atas tidak didaftarkan di bawah Akta Sekuriti Amerika Syarikat 1933, seperti yang dipinda (the “Securities Act”). Sekuriti tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran atau pengecualian pendaftaran di bawah Securities Act. Sekuriti yang dirujuk di atas tidak akan ditawarkan atau dijual secara terbuka kepada orang ramai di Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini mungkin tidak mengandungi, dan anda tidak boleh bergantung pada siaran akhbar ini sebagai penyediaan, semua maklumat material mengenai keadaan (kewangan atau lain-lain), pendapatan, hal ehwal perniagaan, prospek perniagaan, harta atau keputusan operasi GCP atau anak syarikatnya. Siaran ini mungkin mengandungi pernyataan pandangan ke hadapan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pernyataan pandangan ke hadapan termasuk pernyataan mengenai niat, kepercayaan dan jangkaan semasa GCP atau pegawainya berkenaan pelbagai perkara. Apabila digunakan dalam siaran akhbar ini, perkataan “menjangkakan,” “percaya,” “menjangka,” “merancang,” “mungkin,” “akan,” “sepatutnya,” “berhasrat,” “meramalkan,” “menganggarkan,” “projek,” dan ungkapan serupa, dan negatifnya, dimaksudkan untuk mengenal pasti pernyataan pandangan ke hadapan. Begitu juga, pernyataan yang menerangkan objektif, rancangan atau matlamat juga merupakan pernyataan pandangan ke hadapan. Prestasi, hasil dan keputusan sebenar pada masa depan mungkin berbeza secara material daripada yang dinyatakan dalam pernyataan pandangan ke hadapan akibat beberapa risiko, ketidakpastian dan andaian. Contoh perwakilan faktor-faktor ini termasuk (tanpa had) keadaan industri dan ekonomi secara umum, tren kadar faedah, kos modal dan ketersediaan modal, ketersediaan hartanah, persaingan daripada syarikat dan tempat lain untuk penjualan/pengedaran barangan dan perkhidmatan, peralihan permintaan pelanggan dan rakan kongsi, perubahan dalam perbelanjaan operasi, termasuk gaji pekerja, faedah dan latihan, perubahan dasar dan polisi kerajaan, dan ketersediaan pembiayaan berterusan dalam jumlah dan terma yang diperlukan untuk menyokong perniagaan pada masa depan. Anda dinasihatkan untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada pernyataan pandangan ke hadapan ini, yang berdasarkan pandangan pengurusan semasa ke atas peristiwa masa depan dan hanya membuat kenyataan pada tarikh siaran akhbar ini. GCP tidak berhasrat untuk menyemak semula pernyataan pandangan ke hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan masa depan. Tiada jaminan dapat diberikan bahawa peristiwa masa depan akan berlaku, unjuran akan dicapai, atau anggapan GCP adalah betul.

 

[1] Termasuk kapasiti solar dan angin yang dipasang secara langsung atau tidak langsung dikawal, diurus atau dimiliki oleh GLP dan tidak termasuk tenaga boleh diperbaharui yang dibeli

[2] Rangkaian Bank Pusat dan Penyelia untuk Menghijaukan Sistem Kewangan (NGFS) bekerjasama dengan kumpulan pakar saintis iklim dan ahli ekonomi untuk mereka set senario hipotetikal untuk menunjukkan bagaimana perubahan iklim (risiko fizikal) dan dasar iklim dan tren teknologi (risiko peralihan) boleh berevolusi dalam masa depan yang berbeza. https://www.ngfs.net/ngfs-scenarios-portal/