Anugerah Kepimpinan Hijau dan Laporan Kelestarian Korporat Diberikan kepada Qisda Corporation di Anugerah Perusahaan Bertanggungjawab Asia 2023

SINGAPURA, 15 September 2023 — Anugerah Perusahaan Bertanggungjawab Asia (AREA) 2023 dengan sukacitanya menghormati 30 pemimpin perniagaan dan perusahaan yang cemerlang kerana menjuarai amalan perniagaan mampan dan bertanggungjawab. Dianjurkan oleh NGO serantau terkemuka Enterprise Asia, AREA adalah program pengiktirafan anugerah paling berwibawa yang mengiktiraf usaha organisasi dalam mencipta budaya belas kasihan, integriti, dan menjadi warga korporat yang bertanggungjawab secara sosial. AREA berfungsi sebagai lencana kecemerlangan untuk merangsang inovasi dan perkongsian amalan terbaik bagi organisasi dan dunia secara umum.

Qisda Corporation (Qisda) adalah antara penerima yang dianugerahkan Anugerah Kepimpinan Hijau dan Laporan Kelestarian Korporat. Qisda ditubuhkan pada tahun 1984 dan beribu pejabat di Taiwan. Ia beroperasi dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi, penjagaan kesihatan, penyelesaian pintar, dan konektiviti rangkaian 5G.

Bagi anugerah Kepimpinan Hijau, projek “Mendalami Produk Hijau Mesra Bumi” Qisda, juga dikenali sebagai “Reka Bentuk Hijau 555”, mengukur impak alam sekitar produk syarikat pada peringkat reka bentuk, dengan matlamat untuk mengurangkan kemudaratan alam sekitar dan meningkatkan nilai mampan produk. Dengan menyediakan pelanggan dengan perkhidmatan produk yang lebih mampan, inisiatif ini juga membantu mengurangkan kos operasi melalui penjimatan tenaga dan pengurangan sisa.

“Reka Bentuk Hijau 555” berusaha untuk mencapai penjimatan tenaga tahunan sebanyak 5%, pengurangan sisa sebanyak 5%, dan pengurangan karbon sebanyak 5% dalam pembuatan produk. Penurunan berperingkat dalam pelepasan karbon ini membantu mengurangkan kesan perubahan iklim. Qisda menggabungkan elemen reka bentuk hijau ke dalam penyelidikan dan pembangunan produknya, mewujudkan sistem pengurusan dan platform pengurusan karbon selaras dengan IEC 62430 dan ISO 14006.

Qisda telah memperoleh pengisytiharan pematuhan untuk IEC 62430 dan ISO 14006, yang meliputi sebahagian besar produknya, termasuk paparan multifungsi, paparan umum, projektor, dan banyak lagi. Penjimatan tenaga, pengurangan sisa, dan pengurangan karbon adalah matlamat reka bentuk produk hijau Qisda. Produk-produk baru ini juga telah mencapai peningkatan kecekapan tenaga, pengurangan berat keseluruhan, pengurangan isipadu pembungkusan, pengurangan berat mekanisme, reka bentuk Crtl BD yang dioptimumkan, dan pengurangan karbon yang semuanya berfungsi sebagai penunjuk prestasi.

Pada tahun 2022, Qisda juga mencapai peningkatan prestasi produk hijaunya yang signifikan berbanding tahun 2021, dengan penjimatan tenaga sebanyak 42.32%, pengurangan sisa sebanyak 38.95%, dan pengurangan karbon sebanyak 45.47%.

Bagi Anugerah Laporan Kelestarian Korporat, Qisda mengikuti proses penciptaan nilai, Qisda melabur dalam enam modal, iaitu “kewangan”, “pembuatan”, “kecerdasan”, “sumber manusia”, “sosial”, dan “semula jadi”, sebagai asas untuk pembangunan mampannya. Syarikat tersebut melibatkan pihak berkepentingan untuk mengenal pasti isu-isu penting dan bidang tumpuan.

Qisda memberi maklum balas kepada Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui lima dimensi pengurusan mampan, iaitu prestasi kewangan, tanggungjawab sosial, produk hijau, operasi hijau, dan rantaian bekalan hijau. Selain menentukan arah transformasinya, Qisda menggabungkan anak-anak syarikatnya ke dalam perancangan strategik untuk pembangunan mampan, bertujuan untuk memperkuat kesan armada keseluruhannya.

Untuk memastikan komunikasi yang berkesan dengan pihak berkepentingan semasa proses perancangan dan pembuatan keputusan pembangunan kelestarian korporatnya, Qisda mematuhi Piawaian Prinsip AA1000APS, yang merangkumi inklusiviti, kepentingan, responsif, dan impak.

Pada masa depan, Qisda akan memupuk bakat hijau dan mengadakan kursus kesedaran bermula dari penyelidikan dan pembangunan hingga akhir jangka hayat produk, membina rangka kerja reka bentuk hijau yang lengkap. Kakitangan penyelidikan dan pembangunan peringkat atasan akan mengambil bahagian dalam kursus khusus yang disesuaikan dengan keperluan mereka, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bidang-bidang seperti piawaian antarabangsa, kitaran hayat produk, dan analisis nyahpasang produk.

Bagi kakitangan pengurusan, kursus pengurusan hijau akan disediakan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang strategi pengurusan terkini dan mengenal pasti bidang untuk penambahbaikan alam sekitar, membolehkan perumusan dasar pengurusan yang lebih sesuai dan mampan.

Mengenai Enterprise Asia

Enterprise Asia adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berusaha mencipta Asia yang kaya dengan keusahawanan sebagai enjin ke arah pembangunan ekonomi dan sosial yang mampan dan progresif dalam sebuah dunia kesaksamaan ekonomi. Dua tiang kewujudannya adalah pelaburan dalam manusia dan keusahawanan yang bertanggungjawab. Enterprise Asia bekerjasama dengan kerajaan, NGO, dan organisasi lain untuk menggalakkan daya saing dan pembangunan keusahawanan, dalam meningkatkan status ekonomi rakyat di seluruh Asia dan dalam memastikan warisan harapan, inovasi, dan keberanian untuk generasi masa depan. Sila layari https://www.enterpriseasia.org untuk maklumat lanjut.

Mengenai Anugerah Perusahaan Bertanggungjawab Asia (AREA)

Program Anugerah Perusahaan Bertanggungjawab Asia mengiktiraf dan menghormati perniagaan Asia kerana menjuarai keusahawanan mampan dan bertanggungjawab dalam kategori Kepimpinan Hijau, Pelaburan dalam Manusia, Promosi Kesihatan, Pemerkasaan Sosial, Tadbir Urus Korporat, Kepimpinan Ekonomi Kitaran, Pelaporan Kelestarian Korporat, dan Kepimpinan Perniagaan Bertanggungjawab. Untuk maklumat lanjut, layari https://enterpriseasia.org/area.