Anugerah Kepimpinan Ekonomi Bulat Diberikan kepada Everest Textile Co.,Ltd. di Anugerah Perusahaan Bertanggungjawab Asia 2023

SINGAPURA, 15 Sept. 2023 — Anugerah Perusahaan Bertanggungjawab Asia (AREA) 2023 dengan sukacitanya menghormati 30 pemimpin perniagaan dan perusahaan yang cemerlang kerana menjuarai amalan perniagaan mampan dan bertanggungjawab. Dianjurkan oleh NGO serantau terkemuka Enterprise Asia, AREA adalah program pengiktirafan anugerah yang paling berwibawa yang mengiktiraf usaha organisasi dalam mewujudkan budaya belas kasihan, integriti dan menjadi warganegara korporat yang bertanggungjawab secara sosial. AREA berperanan sebagai lencana kecemerlangan untuk merangsang inovasi dan perkongsian amalan terbaik selanjutnya bagi organisasi dan dunia amnya. 

Everest Textile Co.,Ltd. (Everest Textile) adalah antara penerima yang dianugerahkan Anugerah Kepimpinan Ekonomi Bulat. Everest Textiles mengambil empat kitaran utama sebagai asasnya, kitaran reka bentuk ekologi, kitaran sumber, kitaran sisa perniagaan, dan kitaran karbon. Untuk memproses dan menggunakan sisa dan buangan alam sekitar yang tidak boleh diurai secara hayat, Everest Textiles menggalakkan pengubahan sisa kepada sumber melalui amalan prinsip 7R sambil mematuhi prinsip “buaian ke buaian” dan “sisa sama dengan makanan”. 

Dengan menggabungkan tekstil dan teknologi R&D serta menyuntikkan inovasi ke dalamnya, Everest Textiles berubah dengan vitaliti baru dalam mengejar alam sekitar yang mampan. Di samping itu, Everest Textiles juga telah menggabungkan konsep “ekonomi bulat”, “perolehan hijau”, dan “pemindahan pemilikan” ke dalam pengurusan rantaian bekalan. Syarikat ini menggalakkan tindakan perolehan hijau dan mereka bentuk produk hijau sambil menerima pakai dasar ekonomi karbon rendah untuk mencapai ekonomi bulat di seluruh rantaian bekalan dan operasinya.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Everest Textiles telah mencurahkan dirinya kepada pentadbiran tenaga, pengurusan gas rumah hijau, dan pengembangan tenaga boleh diperbaharui. Syarikat itu bertujuan untuk meminimumkan penggunaan arang batu dan bahan api fosil, mengurangkan gas rumah hijau dan pelepasan karbon untuk mencapai penjimatan tenaga dan pengurangan karbon. Di samping itu, syarikat itu secara aktif menggalakkan pembangunan ekonomi bulat dan meneruskan usaha untuk mengembangkan produk hijau inovatif, kitar semula sisa dan menghasilkan semula produk berfungsi dengan konsep mesra alam.

Everest Textiles telah berjaya menyempurnakan teknologi pemprosesan hijau dan mereka bentuk produk hijau mampan dari kitar semula sisa alam sekitar. Pada tahun 2022, Everest Textiles dan syarikat #tide telah mewujudkan siri “Ever Tide”, yang dibangunkan untuk mengubah plastik sisa laut menjadi fabrik berfungsi. Bukan sahaja “Ever Tide” mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 80% malah ia juga mengimbangi jejak karbon pengangkutan sebanyak 100%. Dari segi peredaran sumber, air sisa dituntut semula di kawasan kilang dan dikitar semula, menjimatkan 80.2% air dengan kadar pemulihan keseluruhan 48.5%.

Everest Textiles juga memperoleh pensijilan bahan bangunan karbon rendah Taiwan LCBA (Low Carbon Building Alliance). Semasa operasi mewujudkan produknya, teras arang dari dandang air panas arang batu dicampur dengan simen untuk membuat bata berongga mesra alam, digunakan untuk pembinaan bangunan di kilang. Tindakan ini membawa kepada penurunan pencemaran sisa dan kerosakan alam sekitar. Akhirnya, bata mesra alam karbon rendah ini berjaya dipromosikan ke Guam di Amerika Syarikat sebagai bahan bangunan tenaga hijau untuk rumah. 

Pada masa hadapan, syarikat akan menyusun lebih banyak pelan pengeluaran dan secara berterusan mengoptimumkan proses pembuatan dan peralatan penjimatan tenaga, seperti sistem pemulihan haba sisa, dan lain-lain. Dari segi penyelidikan dan pembangunan, Everest Textiles akan melabur secara aktif dalam teknologi dan reka bentuk inovatif untuk melancarkan produk dengan konsep yang lebih mesra alam dan prestasi cekap, memberi pelanggan penyelesaian mampan. 

Tambahan pula, Everest Textiles akan melangkah lebih jauh untuk membangunkan produk dan teknologi penangkapan karbon untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Everest Textiles komited untuk membangunkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon yang lebih cekap untuk membantu mengurangkan jejak karbonnya dan memerangi perubahan iklim.

Mengenai Enterprise Asia

Enterprise Asia ialah pertubuhan bukan kerajaan yang berusaha mewujudkan Asia yang kaya dengan keusahawanan sebagai enjin ke arah pembangunan ekonomi dan sosial yang mampan dan progresif dalam dunia kesaksamaan ekonomi. Dua tiang kewujudannya ialah pelaburan dalam manusia dan keusahawanan yang bertanggungjawab. Enterprise Asia bekerjasama dengan kerajaan, NGO, dan organisasi lain untuk menggalakkan daya saing dan pembangunan keusahawanan, meningkatkan status ekonomi rakyat di seluruh Asia dan memastikan warisan harapan, inovasi, dan keberanian untuk generasi akan datang. Sila layari https://www.enterpriseasia.org untuk maklumat lanjut.

Mengenai Anugerah Perusahaan Bertanggungjawab Asia (AREA)

Program Anugerah Perusahaan Bertanggungjawab Asia memberi pengiktirafan dan penghormatan kepada perniagaan Asia kerana menjuarai keusahawanan mampan dan bertanggungjawab dalam kategori Kepimpinan Hijau, Pelaburan dalam Manusia, Promosi Kesihatan, Pemerkasaan Sosial, Tadbir Urus Korporat, Kepimpinan Ekonomi Bulat, Pelaporan Kelestarian Korporat, dan Kepimpinan Perniagaan Bertanggungjawab. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://enterpriseasia.org/area.